Wat zijn virtuele teambuilding evenementen en hoe komen ze ten goede aan werkplekken op afstand? (2023)

Intro

In een tijd waarin steeds meer banen gedeeltelijk of volledig op afstand worden uitgeoefend, lijkt het misschien moeilijker om echt contact te maken met je collega's. Hoe moeten we dan een zinvolle band opbouwen met onze collega's? Immers, als we allemaal vanuit huis werken, hoe moeten we dan een zinvolle band opbouwen met de andere mensen in ons team? Gelukkig zijn er manieren om uw team dichter bij elkaar te brengen, zelfs als u dat niet persoonlijk doet. Virtuele teambuildingactiviteiten en -evenementen zijn er in verschillende vormen, en ze kunnen een geweldige manier zijn om uw team dichter bij elkaar te brengen in een externe werkomgeving. Lees verder om erachter te komen wat het precies betekent om een virtueel teambuildingevenement te organiseren, en hoe dit uw externe werkplek ten goede kan komen.

Wat is virtuele teambuilding?

Het doel van teambuilding is uw team dichter bij elkaar te brengen door middel van een of andere activiteit of uitdaging. Dit kan in vele vormen, en een teambuildingevenement kan variëren van het bijwonen van een soort faciliteit of evenement door iedereen tot gewoon een gezamenlijke maaltijd. Soms zijn deze evenementen bedoeld om uw teamleden te helpen een nieuwe vaardigheid te leren. Wat het specifieke doel ook is, elk teambuildingevenement moet leuk en boeiend zijn voor uw werknemers. Ze moeten zowel stressverlagend als leerzaam zijn. Virtuele teambuilding kan net zo boeiend en leuk zijn als gewone teambuildingoefeningen. In plaats van een evenement bij te wonen of ergens heen te gaan, hoeft iedereen alleen maar in te loggen op zijn computer en klaar te staan om virtueel met zijn teamgenoten in gesprek te gaan. Als er nieuwe leden in uw team zijn, kan dit het perfecte moment zijn om iedereen iets over zichzelf te laten vertellen om het ijs te breken. U kunt uw werknemers ook een onderwerp laten onderzoeken dat hen boeit en hen dat vervolgens laten presenteren aan hun collega's, zodat ze de kans krijgen hun kennis te verspreiden over iets waarover ze graag praten. U kunt zelfs online een maaltijd delen. Laat iedereen zijn lunch, of een koffie meenemen naar het zoomgesprek en af en toe een praatje maken met zijn collega's. Zelfs zoiets kleins kan uw team dichter bij elkaar brengen.

(Video) Verbonden blijven - Eenzaamheid bestrijden - Hybride werk - Vriendschap op het werk - VF E 49

Voordelen van virtuele teambuilding

Het organiseren van virtuele teambuildingevenementen kan heel wat voordelen opleveren. Alles, van de werkoutput van uw team tot de geestelijke gezondheid van elk lid, kan worden verbeterd door een aantal virtuele teambuildingevenementen te plannen.

Connectiviteit

Of u nu het hoofd van uw team bent of niet, het kan moeilijk zijn om in een rol op afstand connecties op de werkplek te ontwikkelen. Zelfs op kantoor gaat het niet van de ene op de andere dag en het cultiveren van deze relaties kan tijd kosten. Virtuele teambuildingevenementen geven iedereen een kans om elkaar formeel te ontmoeten in een stressvrije omgeving, wat de deur kan openen naar het creëren van werkplekconnectiviteit. Zodra iedereen in het team goed bekend is, kan het een stuk minder isolerend zijn voor iemand die thuis werkt. Als ze eenmaal een gezicht op het scherm hebben, kan het team zich meer verbonden voelen, wat altijd positief is voor een werkomgeving. Bij deze online evenementen kan ook elk lid van uw afdeling worden betrokken. Als uw werkplek zich volledig heeft toegelegd op een externe omgeving, dan is het goed mogelijk dat u teamgenoten hebt die in verre landen of zelfs over de hele wereld wonen. Als deze evenementen goed getimed zijn, kunnen er banden ontstaan tussen mensen die mijlenver van elkaar af wonen. Dat is het beste aan teambuilding op afstand: niemand hoeft iets vervelends te doen om ze bij te wonen. Geen gereis, geen grote tijdsverplichtingen, gewoon een leuk, online evenement dat net zo makkelijk bij te wonen is als het aanzetten van de computer.

Wat zijn virtuele teambuilding evenementen en hoe komen ze ten goede aan werkplekken op afstand? (1)

Samenwerking/Communicatie

Zodra iedereen elkaar formeel heeft ontmoet, zal het voor iedereen veel gemakkelijker zijn om samen te werken en te communiceren bij toekomstige projecten. Wanneer iedereen elkaar heeft leren kennen, zelfs in een externe omgeving, zal het een stuk minder angstaanjagend zijn om een ander lid van het team om hulp te vragen bij een samenwerkingsproject. Gesprekken op Zoom zijn minder intimiderend als je iemand buiten een professionele omgeving hebt gezien, hoewel het nog steeds een goed idee is om er op Zoom professioneel uit te zien. Je zult meer vertrouwd zijn met iemands persoonlijkheid als je hem eenmaal hebt gezien in een virtuele teambuildingsessie, wat het gemakkelijker maakt om met hem samen te werken. Veel van deze sessies kunnen ook een soort leiderschaps- of teamworktraining bevatten. Zelfs in een externe omgeving kan iedereen zo een beter idee krijgen van wat het betekent om als team te werken.

Werkplek moreel

Veel virtuele teambuildingsessies omvatten een of andere leuke activiteit. Uw werknemers loslaten en samen genieten van ontspannende activiteiten kan een geweldige manier zijn om het algemene moreel op de virtuele werkplek te verbeteren. Door zoiets als een virtuele kantoorolympiade te organiseren, worden niet alleen de werknemers erbij betrokken, maar worden ook de relaties tussen collega's ontwikkeld. Probeer deze evenementen regelmatig te organiseren, zodat iedereen iets heeft om naar uit te kijken. Deze evenementen moeten een manier zijn voor uw team om wat stress te verlichten en nieuwe vrienden te maken, dus u zult zeker enige verbetering zien in de stemming op kantoor als u ze vaak genoeg organiseert.

Creëert een algemene positieve werkomgeving

In aanvulling op het punt van het moreel, is het verlichten van stress onder uw werknemers een geweldige manier om een positievere werkomgeving te creëren. Op welk gebied u ook werkt, het virtuele en fysieke kantoorleven kan vermoeiend zijn. Wanneer de spanningen hoog oplopen, kunnen mensen gemakkelijk hun geduld met elkaar verliezen. Virtuele teambuildingevenementen kunnen helpen een positieve werkomgeving voor uw team te creëren. Dit zal ervoor zorgen dat iedereen met een optimistische blik blijft werken.

Verbeterde productiviteit

Met al deze verbeterde moraal en positiviteit zult u zeker een boost zien in de algehele productiviteit van uw afdeling. Werknemers die deelnemen aan virtuele teambuildingevenementen zijn doorgaans in staat om op een zinvollere manier aan het werk te gaan dankzij hun nieuwe verbondenheid. Ze zullen meer bereid zijn om op een efficiëntere manier samen te werken als ze elkaar beter kennen. Als u bereid bent om uw personeel af en toe een broodnodige pauze te gunnen, zullen ze eerder bereid zijn om harder te werken. Uw werknemers met respect behandelen en hen helpen met elkaar in contact te komen, kan uw werkoutput alleen maar ten goede komen. Een ander voordeel van deze evenementen is dat de creativiteit van uw werknemers toeneemt. Wanneer uw werknemers nieuwe relaties met elkaar opbouwen, worden ze blootgesteld aan nieuwe ideeën en dat kan ertoe leiden dat ze de zaken vanuit een nieuw perspectief gaan bekijken. Uw werknemers een frisse kijk geven is een geweldige manier om hun productiviteit te verhogen en het geeft ze een nieuwe manier om obstakels op het werk te benaderen.

Wat zijn virtuele teambuilding evenementen en hoe komen ze ten goede aan werkplekken op afstand? (2)

Voordelen voor de geestelijke gezondheid

Het is geen geheim dat het bewustzijn over geestelijke gezondheid de laatste jaren langzaam toeneemt, en dat is niet voor niets. Een fulltime baan kan leiden tot een aantal stressvolle situaties die na verloop van tijd een negatieve invloed kunnen hebben op iemands geestelijke toestand. Werken op afstand heeft weliswaar zijn voordelen, maar kan ook bijdragen tot iemands geestelijke gezondheidsproblemen. Gevoelens van isolatie van collega's en gevoelens van eenzaamheid vieren hoogtij in de wereld van werk op afstand. Ook daarom zijn deze virtuele teambuildingevenementen zo belangrijk. Het bestrijden van gevoelens van eenzaamheid bij uw werknemers is een geweldige manier om niet alleen hun werkleven te verbeteren, maar ook hun leven buiten het kantoor. Zelfs het geven van een kleine sociale uitlaatklep online kan een geweldige manier zijn om hun productiviteit en algemene tevredenheid te verhogen. Deze evenementen zijn ook geweldig om werkmoeheid tegen te gaan. Als je lange tijd hetzelfde werk doet, raak je soms sneller vermoeid. Leuke online evenementen zijn ideaal om de werkdag op te breken en geven uw werknemers iets om naar uit te kijken op het werk. De geestelijke gezondheid van uw team is belangrijk, niet alleen voor de productiviteit, maar ook voor hun algemene welzijn. Deze evenementen zijn een kleinigheid die kan worden gedaan om iedereen te helpen zich een beetje beter te voelen om elke dag naar het werk te gaan.

Virtuele teambuildingevenementen zijn geweldige activiteiten waarmee u de algehele conditie van uw team kunt verbeteren. Met de voordelen die ze bieden voor zowel de productiviteit als de levenskwaliteit van uw team, kunnen ze een broodnodige frisse wind door uw werknemers laten waaien. De cultuur van werken op afstand is niet per se nieuw, maar het is nu wel populairder dan ooit tevoren, en dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee die zowel werkgevers als werknemers nog steeds proberen te verwerken. Hoewel werken op afstand veel voordelen heeft voor elke individuele werknemer, zijn er unieke obstakels bij thuiswerken die je niet tegenkomt als je vanuit een kantoor werkt. Evenementen voor virtuele teambuilding kunnen de druk van uw teamleden wegnemen terwijl ze zich een weg banen door wat voor de meesten van hen ongetwijfeld een heel nieuwe ervaring is. Begin vandaag nog met het plannen van een aantal virtuele teambuildingevenementen voor uw team.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 16/06/2023

Views: 6328

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.